پایان نامه چاپ
نوشته شده توسط vafa   
چهارشنبه ، 26 فروردين 1394 ، 18:19

فهرست پایان نامه ها

 1. بررسی داروهای ضد صرع در طب سنتی ایران، دکتر محسن ناصری، 72- 71.
 2. تطبیق فرهنگ اصطلاحات شایع پزشکی در طب سنتی با فرهنگ اصطلاحات پزشکی در طب نوین (طب جدید)، نبی ا... رنجبر، 1377.
 3. بررسی عملکرد اجملین بر خواص کارکردی و AVRT در گره دهلیزی – بطنی جدا شده از خرگوش، دکتر محسن ناصری، 1379- 1378.
 4. تاثیر فراوردۀ گیاهی- دریای MS14 بر فعالیت ماکروفاژهای موش، مشاور، معصومه رجبی، 1378.
 5. نقش نيتريك اكسايد بر خصايص تونيك و كاركردي گره دهليزي-بطني خرگوش، آقاي علي محمد عليزاده، دوره كارشناسي ارشد، استاد راهنما، ، دانشگاه تربيت مدرس،  1380.
 6. بررسي اثرات ضد تشنجي آنغوزه Feralla assa foetida در مدلهاي تشنجي شوك الكتريكي فوق آستانه اي(MES)و پنتیلن تترازول(PTZ)، آقاي مهرداد كريمي، دوره دكتري عمومي پزشكي، استاد راهنما، دانشكده پزشكي شاهد،1380.
 7. بررسي نقش پمپ Na/K-ATPase بر خواص وابسته به سرعت گره دهليزي-بطني، آقاي سيد غلامرضا حسيني، دوره دكتري تخصصي، استاد راهنما،  دانشگاه آزاد. 1381.
 8. گزارش وضعيت موجود مراكز تحقيقات گياهان دارويي در تهران و اصفهان در سال 1380، دوره دكتري عمومي پزشكي، استاد مشاور، دانشكده پزشكي شاهد،1381.
 9. بررسي داروهاي موثر بر تروماهاي نخاعي در طب سنتي ايران، آقاي عباس محمدي، دوره دكتري عمومي پزشكي، استاد راهنما، ، دانشكده پزشكي شاهد، 1381.
 10. بررسي اثر سميت عصاره Datura stramonium بر روي سلولهاي فيبروبلاستي L929 ،خانم فاطمه درويش، دوره دكتري عمومي دندانپزشكي، استاد مشاور، دانشكده دندانپزشكي شاهد، 1382.
 11. بررسي اثر عصاره و اسانس بابونه بر روي استرپتوكوكوس هاي دهاني، آقاي مهدي باقرزاده، دوره دكتري عمومي دندانپزشكي، استاد مشاور، دانشكده دندانپزشكي شاهد،1382.
 12. بررسي اثر ضد التهابي دانه گياه بارهنگ (Plantago major) بر التهاب ايجاد شده در پنجه پاي موش صحرايي، خانم منيره مطهري فرد، دوره دكتري عمومي پزشكي، استاد مشاور،  دانشكده پزشكي ايران. 1382.
 13. بررسي اثر ضد التهابي دانه گياه قدومه شيرازي برالتهاب ايجاد شده در پنجه پاي موش صحرايي، خانم محمدي عراقي، دوره دكتري عمومي پزشكي، استاد مشاور، دانشكده پزشكي ايران، 1382.
 14. اثر ضد ميكروبي آويشن شيرازي بر پسودوموناس آئرو جينوزا، سيد احمد طباطبايي نژاد. دوره دكتري عمومي پزشكي، استاد مشاور، ،دانشكده پزشكي شاهد، 1382.
 15. بررسي اثر ضد التهابي گياه گزنه (Urtica dioica) بر التهاب ايجاد شده توسط فرمالين، آقاي عليرضا عباسيان، دوره دكتري عمومي پزشكي، استاد راهنما،  دانشكده پزشكي تهران، 1383.
 16. متا آتاليز كار آزمايي هاي باليني با فرض همگني واريانسهاي اثر بيمار، آقاي عبدا… حاجي وندي، دوره دكتري تخصصي، استاد مشاور، دانشگاه تربيت مدرس،1383.
 17. درمانهاي سنتي بيماريهاي پريودنتال در طب سنتي ايران، خانم رحيمه علي عسگري، استاد مشاور،  دانشكده دندانپزشكي شاهد، 1383.
 18. بررسي سميت سلولي دارويSUAB1 بر روي سلول هاي رده فيبروبلاستي L929 در مقايسه با Formocrosol ،خانم زينب اسماعيلي، دوره دكتري عمومي دندانپزشكي، استاد مشاور، دانشكده دندانپزشكي شاهد، 1383.
 19. اثر ضد ميكروبي آويشن شيرازي بر استافياوكوكوس اورئوس، خانم فاطمه نيازمند مطلوبي. دوره دكتري عمومي پزشكي، استاد مشاور، ، دانشكده پزشكي شاهد، 1383.
 20. اثر ضد ميكربي گياه پلك روي چند گونه ميكروبي. خانم فاطمه حليمه محمدي، دوره دكتري عمومي پزشكي، استاد مشاور، دانشكده پزشكي شاهد، 1383.
 21. بررسي اثر ضد توموري ACA2 بر رده سلولي آدنوكارسينوم معده، AGS آقاي علي رامين فر، دوره دكتري عمومي پزشكي، استاد مشاور،دانشكده پزشكي شاهد،1383.
 22. تأثیر مصرف جینکوتیدی (Ginkgo T.D) در کاهش وزوز گوش ذهنی، اعظم زنگانه، دكتراي عمومي پزشكي، استاد مشاور، دانشكده پزشكي شاهد، 1383.
 23. بررسي داروهاي مورد استفاده در درمان سردرد در طب سنتي ايران،شهربانو فاريابي، دوره دكتري عمومي پزشكي، استاد مشاور،  دانشكده پزشكي شاهد، 1384.
 24. بررسي مقايسه اي اثر سميت سلولي تركيب گياهي  SUAB1 و SUAB2 بر روي سلول هاي فيبروبلاست L929 ،خانم فاطمه صالح آبادي، دوره دكتري عمومي دندانپزشكي، استاد مشاور، دانشكده دندانپزشكي شاهد، 1384.
 25. مقايسه آزمايشگاهي سميت سلولي دو داروي  SUAB1 و SUAB2 بر روي سلول هاي تك هسته اي خون محيطي،خانم فرزانه صفايي نيا، دوره دكتري عمومي دندانپزشكي، استاد مشاور،  دانشكده دندانپزشكي شاهد، 1384.
 26. بررسي ميزان اثر ضد التهابي عصاره گياه سداب بر التهاب ايجاد شده توسط فرمالين در پنجه پاي موش صحرايي،آقاي سيد مهدي مير غضنفري،  دوره دكتري عمومي پزشكي، استاد مشاور، دانشكده پزشكي تهران، 1384.
 27. بررسي اثر ضد توموري ACA1 بر رده سلولي آدنوكارسينوم معده AGS ،آقاي مهدي باصري. دوره دكتري عمومي پزشكي،استاد مشاور،دانشكده پزشكي شاهد،1384.
 28. بررسی اثر ACA1بر پاسخهای ماکروفاژ در موش Balb/c . آقای عماد ثنایی، دروه دکتری عمومی پزشکی، استاد مشاور، دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد،1384.
 29. بررسی آزمایشگاهی کارآیی ماده Bleaching Agent 1 (ساخت دانشگاه شاهد) در سفید کردن دندانهای بدون پالپ، آقای داود رشیدی، استاد مشاور، دانشكده پزشكي شاهد، 1385.
 30. اثر ضد قارچی عصاره های تخم کدو و اسانس آویشن باریک و سیاه دانه بر کاندیدا آلبیکنس، استاد مشاور، محمد علی افضلی،دوره دکترای عمومی، دانشكده پزشكي شاهد، 1385.
 31. بررسی اثر سیتوتوکسیسته داروی SIM5  بر رده سلولی SCC (Squamous cell carcinoma) در مقایسه با سلولهای L929، استاد مشاور، خانم بنت الهدی ورکش دوره دکترای دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد،1385.
 32. بررسی اثر سیتوتوکسیسته داروی SIM5 بر رده سلولی SCC (Squamous cell carcinoma) در مقایسه با سلولهای L929 . استاد مشاور، ساسان محمدی، دکترای دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد.  در تاریخ 19/9/85 .
 33. مقایسه سازگاری نسجی ماده گیاهی SUAB2 فرموکروزل بر بافت زیر جلدی موش، استاد مشاور، علیرضا سفاری قنبری، 1385.
 34. بررسی دارویی برخی از گیاهان خانواده چتریان (Apiaceae)، خانم نصرت رحمانی، دانشکده علوم پایه، دوره کارشناسی در رشته زیست شناسی، استاد مشاور، 1385.
 35. بررسی میزان اثر ضد التهابی عصاره گیاه مصطکی(Pistacia lentiscus L.) بر التهاب ایجاد شده توسط فرمالین در پنجه پای موش صحرایی نر، استاد مشاور،1386.
 36. بررسي فيتو شيميايي و اثرات آنتي اكسيداني گياه A.procumbens و مقايسه آن با گياه M.officinalis، متين بياتي مقدم، استاد راهنما، دانشكده داروسازي دانشگاه تهران،1386.
 37. تاثیر ترکیب گیاهی – دریایی MS14 بر پاسخ ایمنی همورال در موش  Balb/c، استاد مشاور، سمیه فلاح نژاد نصر آبادی، شهریور1386.
 38. مقایسه اثر سایتوتوکسیک فرآورده های گیاهی ACA1 و SIM5 بر رده سلولی سرطان کولون (HT-29) خانم فرشته استیری، دوره دکتری عمومی پزشکی، استاد مشاور،  دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد. 1386.
 39. بررسی اثر عصاره آبی و اتانولی پگانوم هارمولا بر تاکی زوئیت های توکسو پلاسما در مدل توکسوپلاسموزیس حاد موشی، استاد مشاور، زهرا باطنی و مهدی رزاقی جمکرانی، آبان 1386.
 40. اثر عصاره آبی برگ جو بر سطح سرمی گلوکز در موشهای صحرایی دیابتی شده توسط استر پتوزوتوسین،استاد راهنما، بهناز قوامی، دی 1386.
 41. اثر عصاره دانه جو بر سطح سرمی گلوکز در موشهای صحرایی دیابتی شده توسط استر پتوزوتوسین،استاد راهنما، زهرا خلج سرشکی،دی 1386.
 42. بررسي اثر عصاره ميوه گياه انجير (Ficus carica L. )بر درد ناشي از تزريق كف پايي فرمالين در موش صحرايي نر، استاد مشاور، حسام الدين علامه، اسفند 1386.
 43. بررسي اثر عصاره دانه جو بر سطح سرمي كلسترول و تري گليسريد و لپتين ناشتاي موش هاي صحرايي ديابتي شده بوسيله استرپتوزوتوسين، استاد مشاور، نگار فيض پور، اسفند 1386.
 44. بررسي اثرات آنتي باكتريال عصاره هيدرو الكلي و اسانس آويشن باريك بر باكتريهاي منتخب، افسانه پرگر، استاد مشاور، 1386.
 45. بررسي اثر فرآورده MS14 بر پاسخ ايمني سلولي در موش Balb/c ، استاد مشاور، زهرا قلي زاده رجايي، 1387.
 46. تاثير فرآورده گياهي- دريايي MS14 بر فعاليت ماكروفاژهاي صفاقي موش، استاد مشاور، معصومه رجبي،1387.
 47. ارزیابی تأثیرات حجامت به روش سنتی بر فاکتورهای مختلف فيزیولوژیک بدن انسان، خانم فریده دانیالی دوره کارشناسی ارشد در رشته زیست جانوری گرایش فیزیولوژی، استاد مشاور،  دانشگاه شاهد. 1387.
 48. اثر حصا (HESA-A) بر سطح چربیهای خون خرگوش های تحت رژیم پر کلسترول و مقایسه آن با اثرات ویتامین E .استاد مشاور، رامین محبی، 1388.
 49. مقایسه اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری درد و طب سنتی ایران بر کاهش عواطف منفی و شدت درد بیماران مبتلا به درد مزمن؛ استاد مشاور، راضیه شهنی، 1388.
 50. بررسی کلینیکی تاثیر ماده گیاهی شاهد( ساخت دانشگاه شاهد) در درمان بدرنگی های ناشی از فلوئورزیس دندانی، استاد مشاور، زینب رفیعی،1389.
 51. اثر شربت بالنگو در مبتلایان به ریفلاکس معده به مری، استاد مشاور، طیبه عزیزی، تابستان 1389.
 52. بررسی هیستولوژیک اثر محلول SUAB2 و فرموکروزول بر پالپ دندانهای شیری پس از پالپوتومی، استاد مشاور، پیمانه مارسولی، 1389.
 53. تبیین مفهوم استناد به شواهد و سطوح آن در طب سنتی ایران از دیدگاه صاحب نظران این رشته. حوریه محمد کناری. 1389.
 54. بررسی فراوانی علائم و نشانه های سوء مزاج ها از دیدگاه طب سنتی ایران در بیماران با افزایش خونریزی رحمی (منوراژی، هایپر منوره، متروراژی و پلی منوره)، استاد مشاور، فاطمه مرادی، 1389.
 55. بررسی فراوانی علائم و نشانه های سوء مزاج ها از دیدگاه طب سنتی ایران در بیماران با قطع یا کاهش خونریزی رحمی، استاد مشاور، فاطمه علیزاده، 1389.
 56. ارزیابی تأثیر دعای مشلول و رایحه درمانی با اسانس گل محمدی روی برخی مارکر های استرس روانی در بیماران قبل از عمل جراحی، استاد راهنما، زهرا انوری،1389.
 57. درمان افسردگی با استفاده از طب سنتی، استاد راهنما، فائزه رمزی، دوره کارشناسی، دانشگاه پیام نور، 1390.
 58. اثر مهاری آرتمیزنین و دی هیدرو آرتمیزنین بر روی فعالیت آنزیم کلسینورین و مقایسه آن با اثر مهاری سیکلوسیورینA، استاد مشاور، محبوبه زارع زاده، دوره دکتری پزشکی عمومی، دانشگاه شاهد، 1390.
 59. مقایسه اثر درمانی روغن شبت (Anethom graveolens) با ژل دیکلوفناک بر علائم باليني بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو(وجع الركبه)، استاد راهنما، محمود خدادوست، دکتری تخصصی طب سنتی ایران، دانشکده پزشکی شاهد،1391.
 60. بررسی تاثیر نخ دندان آغشته به محلول SUAB2 به شاخص­های پریودنتال در مبتلایان به بیماری ژنژیویت، استاد مشاور، محمدرضا بهتویی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی،1391.
 61. تبیین دیابت و ارزیابی اثر مصرف کپسول ذیابیطس بر کنترل قند خون، در بیماران مبتلا به دیابت نوع2، از دیدگاه طب سنتی ایران،استاد راهنما، مجید اصغری، دکتری تخصصی طب سنتی ایران، دانشکده پزشکی شاهد،1391.
 62. تبیین اعتیاد و روش های درمانی آن در طب سنتی ایران و بررسی تأثیر حب الشفا در کنترل علائم محرومیت در معتادین به مواد افیونی در سم زدائی حاد، استاد راهنما، سیدمحمدنظری، دکتری تخصصی طب سنتی ایران، دانشکده پزشکی شاهد،1391.
 63. تعیین اثر داروی فلوس در درمان یبوست فانکشنال کودکان، استاد راهنما، سیدعلی مظفرپور، دکتری تخصصی طب سنتی ایران، دانشکده پزشکی شاهد،1391.
 64. بررسی تأثیر پونه در احتباس طمث(اولیگومنوره) از دیدگاه طب سنتی ایران، استاد مشاور، روشنک مکبری نژاد، دانشکده پزشکی شاهد،1391.
 65. بررسی اثر عصاره بذر کتان بر التهاب در موشهای صحرایی نر، استاد مشاور، عباس طالبی مزرعه شاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، اسفند 1391.
 66. مقایسه میزان اثربخشی موضعی پماد گل ختمی 1% و پماد هیدروکورتیزون 1% در کودکان مبتلا به آتوپیک مراجعه کننده به کلینیک ایمنولوژی و آلرژی بیمارستان مفید، استاد مشاور، واحده ناصری، 1391.
 67. اثر عصاره هيدروالكلي گياه سعد كوفي  Cyperus rotundusبر درد در موش های صحرایی نر دیابتی، استاد راهنمای همکار، مریم مجد برزکی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، 1392.
 68. تبیین سوختگی در طب سنتی ایران و بررسی کارایی مرهم هواچوبه بر ترمیم زخم سوختگی ناشی از لیزر فراکشنال CO2 در بیماران مبتلا به اسکار آکنه و مدل حیوانی، مشاور، ژاله علی اصل ممقانی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، 1392.
 69. اثر عصاره هیدرو الکلی ریزوم سعد کوفی بر روی حافظه و یادگیری در موش صحرایی نر، استاد راهنمای همکار، ثریا قرمزگلی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، 1392.
 70. گویا نمودن نمونه های افتیمون بر پایه منابع طب سنتی با استفاده از روش های اتنوبوتانیکی و فیتوشیمیایی بر روی نمونه های بازار دارویی سنتی و طبیعی آن، استاد راهنما، لیلی عبدی، دوره دکتری تخصصی داروسازی سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1392.
 71. تأثیر دمنوش بابونه بر روی تسهیل زایمان، مشاور، مریم یارقلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، 1392.
 72. تهیه فرم دارویی از مخلوط دانه های کتان و میوه انجیر بر پایه طب ایرانی، استاد راهنما، مطهره گلابی سنجانی، دوره دکتری پزشکی عمومی، دانشکده داروسازی دانشگاه تهران، 1392.
 73. بررسی تأثیر بادرنجبویه Melissa officinalis بر درمان تپش قلب، راهنما، فاطمه علیجانیها، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1393.
 74. بررسی تاثیر کپسول خوراکی بابونه بر نتایج حاصل از زایمان در بارداری طول کشیده، مشاور، فرشته غلامی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشکده علوم پزشکی تهران، 1393.
 75. بررسی پایایی شاخص های تبیین مزاج و تعیین روایی ملمس و هیأت بنیه اعضا، راهنما، مرتضی مجاهدی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، 1393.
 76. بررسی اثر شربت حب الآس بر خونریزی زیاد رحمی، مشاور، مرضیه قرائتی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، 1393.
 77. تبیین عرق النساء، و بررسی اثر تقلیل غذا در درد سیاتیکی، راهنما، آیسان نوزاد، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، 1393.
 78. بررسی تاثیر قرص خوراکی والریک بر شدت درد و اضطراب در زنان تحت هیستروسالپنگوگرافی، مشاور، مریم غریب، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1393.
 79. بررسی اثر عصاره هیدروالکلی ریزوم گیاه سعد کوفی بر حافظه و یادگیری در رت های نر آلزایمری شده با استرپتوزوتوسین، مشاور، فائقه محمودی نیا، دانشگاه پیام نور، 1394.
 80. تبیین بیماری ضعف هضم در طب سنتی ایران و بررسی تاثیر فرآورده پونه بر بهبود علائم سوء هضم عملکردی، راهنما، محمود بابائیان، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد،1395
 81. تاثیر بادرنجبویه بر کیفیت خواب، اضطراب و افسردگی بیماران پس از جراحی بای پس عروق کرونر، مشاور، علیرضا سلطانپور، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه شاهد،1395.
 82. تبیین غم از دیدگاه طب سنتی ایران و اثر فرآورده بادرنجبویه و فرآورده اسطوخودوس در درمان افسردگی،  دانشگاه شاهد، سید مصطفی اعرج خدایی؛ استاد راهنما: دکتر محسن ناصری - دکتر احمد علی نوربالا؛ اساتید مشاور: دکتر الهام عمارتکار - دکتر سقراط فقیه زاده - دکتر فاطمه عمادی؛ 1396.
 83. تبیین  بیماری نزله در طب سنتی ایران و بررسی تأثیر شربت زوفا بر علائم بیماری رینیت آلرژیک، محمدرضا حاجی حیدری؛ اساتید راهنما:دکتر محسن ناصری- دکتر محمد ابراهیم یار محمدی؛ اساتید مشاور:خانم دکتر فاطمه عمادی- خانم دکتر الهام عمارتکار-آقای دکتر فرهاد جعفری؛ 1396.
 84. تبیین انزال زودرس از دیدگاه طب سنتی ایران و بررسی تاثیر ژل میخک بر آن، دکتر احمدرضا شریفی علون آبادی، استاد راهنما: دکتر محسن ناصری، دکتر فریدون خیام فر؛ مشاور» مهندس کمالی‌نژاد، 1396
آخرین بروز رسانی مطلب در دوشنبه ، 27 آذر 1396 ، 10:34